Błędy

0
Lightning  Błędy
Witam bardzo serdecznie,chciałbym się was poradzić gdyż mam problem.Otóż niekiedy wyskakiwały mi błędziki z Windowsa(nasz kochany SP3 :P),to jakoś zniosłem i usunąłem zagrożenia.Teraz kiedy włączam csa i chce wejść na nowy serwer to mi się wyłącza cs i ciągle mi wyskakuje,wykryto zagrożenie:Windows/system32/cmd.exe :(.Oto logi :)


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:19:17, on 2011-11-10
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.3.21.79\GoogleCrashHandler.exe
C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgam.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Akamai\netsession_win.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Akamai\netsession_win.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = astroburn-search.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTor.dll
R3 - URLSearchHook: XfireXO Toolbar - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\prxtbXfir.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll
O2 - BHO: XfireXO - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\prxtbXfir.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: uTorrentBar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTor.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTor.dll
O3 - Toolbar: XfireXO Toolbar - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\prxtbXfir.dll
O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: Astroburn Toolbar - {EFEED92A-A33D-4873-BA8F-32BAA631E54D} - C:\Program Files\Astroburn Toolbar\ABToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] %ProgramFiles%\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide
O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start http://www.avg.com/pl.special-uninstalla...jctVk9YVUw"&"inst=NzctODY4MTg3MTcwLVNUMTJGT0krMS1ERFQrMC1TVDEyQVBQKzE"&"prod=55"&"ver=2012.0.1831"&"mid=a476f12c2df647d19bc4bd2b2b7a4bcd-f97547a6c95a458388d5de6d01f3540393d36514
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [KPeerNexonEU] C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files\Logitech\Logitech Vid\vid.exe" -bootmode
O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] C:\Documents and Settings\Dominik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Akamai\netsession_win.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - S-1-5-18 Startup: Logitech . Rejestracja produktu.lnk = C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\eReg.exe (User 'SYSTEM')
O4 - S-1-5-18 Startup: Microsoft SharePoint Workspace.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - .DEFAULT Startup: Logitech . Rejestracja produktu.lnk = C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\eReg.exe (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT Startup: Microsoft SharePoint Workspace.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Logitech . Rejestracja produktu.lnk = C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\eReg.exe
O4 - Startup: Microsoft SharePoint Workspace.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: Click to call with Skype - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Click to call with Skype - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe
O23 - Service: Zapora AVG (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--
End of file - 14054 bytes
0 +1

www
562
RE: Błędy
wirus, gg
0 +1

0
RE: Błędy
A da sie go jakoś usunąć bo czasami jeszcze wyskakują mi błędy dotyczące explorer.exe
0 +1

www