Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W jaki spsób usunąć konto?

1
W jaki spsób usunąć konto?
Czy jest jakaś możliwość, by to zrobić? Nie mogę znaleźć takiej opcji w ustawieniach, a na maila kontaktowego mi nie odpisano.
0 +1
40
RE: W jaki spsób usunąć konto?
Gdzie chcesz usunąć konto?
0 +1

www
1
RE: W jaki spsób usunąć konto?
Dailu napisał(a):Gdzie chcesz usunąć konto?

Na letsplej.pl
0 +1
778
RE: W jaki spsób usunąć konto?
1.2. Wraz z utworzeniem konta, użytkownik przekazuje wszystkie prawa dokonywanych przez siebie wpisów na rzecz forum. Nie ma możliwości usunięcia konta, ani wpisów.
0 +1

www
1
RE: W jaki spsób usunąć konto?
Prezag napisał(a):1.2. Wraz z utworzeniem konta, użytkownik przekazuje wszystkie prawa dokonywanych przez siebie wpisów na rzecz forum. Nie ma możliwości usunięcia konta, ani wpisów.

Taki zapis jest niezgodny z polskim prawem. Na podstawie RODO mam prawo żądać usunięcia wszystkich moich danych.
0 +1
778
RE: W jaki spsób usunąć konto?
Jednym z powodów, dlaczego nie usuwamy kont i wpisów to późniejsza nieczytelność tematów. Wyobraź sobie sytuacje, w której dwóch użytkowników prowadzi dyskusje, a my usuniemy wpisy jednego z nich. Jednocześnie musimy usunąć wpisy drugiej osoby lub cały temat bo w innym wypadku zostaje monolog i tworzy się "spam".
A co jeśli łamałbyś prawo, a ja bym usunął Twoje konto? Utrudniłbym organom ścigania namierzenie Cie. Oczywiście to tylko fikcja, ale to kolejny z argumentów dlaczego tego nie robimy.


Przez nick na forum bez dużych nakładów finansowych nikt nie może zweryfikować kto siedzi po drugiej stronie ekranu. Uważam więc, że Twoje dane osobowe nie są zagrożone. ;)

Oczywiście jeśli wskażesz mi ten zapis o którym wspomniałeś i uznamy, że faktycznie nasz regulamin jest błędny to usuniemy Twoje konto i zmienimy nasz regulamin.
0 +1

www
1
RE: W jaki spsób usunąć konto?
Techniczne rozwiązania strony nie mogą łamać polskiego prawa.  Tym bardziej nie można tłumaczyć łamania prawa czytelnością tematów, zwłaszcza, gdy oba tematy, w których brałem udział są w koszu lub archiwum. Propozycja trzymania danych użytkownika na wypadek złamania prawa świadczy tylko o braku znajomości prawa.

Nie jest też sprawą administracji fakt, czy moje dane są zagrożone czy też nie. Domagam się usunięcia moich danych i nie muszę podawać do tego powodu. Dodatkowo (co zacytowane jest poniżej) mam prawo żądać usunięcia danych zwłaszcza, że byłem nieletni podczas zakładania konta.

Jeśli natomiast chodzi o podstawę prawną (co mnie dziwi, bo nic nie zwalnia was ze znania jej), to proszę bardzo.
Niech będzie chociażby Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(59) Należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym mechanizmy żądania – i gdy ma to zastosowanie bezpłatnego uzyskiwania – w szczególności dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz możliwości wykonywania prawa do sprzeciwu. Administrator powinien zapewnić możliwość wnoszenia odnośnych żądań także drogą elektroniczną, w szczególności gdy dane osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną. Administrator powinien być zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.

(65) Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących oraz prawo do „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie takich danych narusza niniejsze rozporządzenie, prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Osoba, której dane dotyczą, powinna w szczególności mieć prawo do tego, by jej dane osobowe zostały usunięte i przestały być przetwarzane, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane, jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, lub jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Prawo to ma znaczenie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę jako dziecko, gdy nie była w pełni świadoma ryzyka związanego z przetwarzaniem, a w późniejszym czasie chce usunąć takie dane osobowe, w szczególności z internetu. Osoba, której dane dotyczą, powinna móc wykonywać to prawo, mimo że już nie jest dzieckiem. Niemniej dalsze zatrzymywanie danych osobowych powinno być uznane za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(66) Aby wzmocnić prawo do „bycia zapomnianym” w internecie, należy rozszerzyć prawo do usunięcia danych poprzez zobowiązanie administratora, który upublicznił te dane osobowe, do poinformowania administratorów, którzy przetwarzają takie dane osobowe o usunięciu wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji. Spełniając ten obowiązek administrator powinien podjąć racjonalne działania z uwzględnieniem dostępnych technologii i dostępnych mu środków, w tym dostępnych środków technicznych, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, o żądaniu osoby, której dane dotyczą.

Proszę więc ponownie o usunięcie moich danych ze strony, w innym przypadku złożę skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1 +1
15
RE: W jaki spsób usunąć konto?
Wiem, że może być to poważna strona, ale...

To tylko forum, nawet nie podajesz imienia lub nazwiska, zwłaszcza numeru telefonu. Adres e-mail zawsze możesz zmienić.
Również zawsze jeżeli robisz gdzieś konto, to automatycznie się zgadzasz na wszystko, co jest napisane w Regulaminie.
Nieznajomość prawa szkodzi, nie czytasz Regulaminu, to ty masz problem.
Ten regulamin został zresztą stworzony przed wprowadzeniem RODO.
0 +1
www